ANUNŢ PUBLIC - Lista solicitanților - persoane fizice din judeţul Galaţi respinse în cadrul Programului CASA VERDE privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.10.2017, publicată la data de 10 octombrie 2017

Lista solicitanților - persoane fizice din judeţul Galaţi respinse în cadrul Programului CASA VERDE privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.10.2017, publicată la data de 10 octombrie 2017.

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare.

Contestațiile pot fi transmise prin:

  • curier sau depuse la registratura AFM, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);
  • e-mail, exclusiv la adresa adrian.stefanescu@afm.ro , dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.

Pentru eficientizarea procesului de soluționare a contestațiilor, recomandăm folosirea unui singur mijloc de transmitere din cele enumerate mai sus.


Transparenţa veniturilor salariale

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

AGENDA ACTIVITAŢI DIRECTOR EXECUTIV

Septembrie 2017

Agenda activitati  Director Executiv APM Galati

 

 


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Structura Organizatorică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Galaţi.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv 

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu    

5. Serviciul  Monitorizare şi Laboratoare

6.  Biroul  Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Organigrama  ROF