28.08.2017 ANUNT PUBLIC - Solicitare de emitere a autorizatiei pentru activitatea de capturare/comercializare de animale din fauna salbatica - SC TRIAL FISH SRL

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

AGENDA ACTIVITAŢI DIRECTOR EXECUTIV

Septembrie 2017

Agenda activitati  Director Executiv APM Galati

 

 


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Structura Organizatorică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Galaţi.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv 

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu    

5. Serviciul  Monitorizare şi Laboratoare

6.  Biroul  Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Organigrama  ROF